Ekonomika (RIBEN)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc. Starptautiskā ekonomika
M.Šenfelde, KC6 - 411
14.09.2019 09:00-12:00
21.09.2019 12:40-15:30
28.09.2019 12:40-15:30
07.09.201912:00-12:30Kons. Prakse
Katedras vadītājs M.Šenfelde, KC6 - 411
05.10.201909:00-15:30Lekc. Ekoekonomika
K.Plotka, KC6 - 311
12.10.2019 09:00-15:30
26.10.2019 09:00-15:30
19.10.201910:30-12:00Eks. Starptautiskā ekonomika
M.Šenfelde, KC6 - 409
02.11.201910:00-12:00Eks. Ekoekonomika
K.Plotka, KC6 - 311
14.12.201910:30-11:30Aizst. Prakse
Katedras vadītājs M.Šenfelde, KC6 - 513

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)