Uzņēmējdarbības finanses (AIMF0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Vieslektors D.Brīvulis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 10.-11.,13.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 523 , Nedēļas: 3.-8.

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 523 , Nedēļas: 3.-8.

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

N.Koleda , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Lekc. Finanšu analīze un plānošana

N.Koleda , KC6 - 309
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana

K.Kozlovskis , KC6 - 501

20.15 - 21.50

Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana

K.Kozlovskis , KC6 - 501
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 523 , Nedēļas: 10.,12.

16.30 - 18.05

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asociētais profesors K.Oganisjana , KC6 - 419 , Nedēļas: 10.,12.

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu pārskati

Docents J.Bistrova , KC6 - 309

Lekc. Maģistra darbs

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 307

20.15 - 21.50

Lekc. Maģistra darbs

Katedras vadītājs N.Lāce , KC6 - 307

Lekc. Finanšu pārskati

Docents J.Bistrova , KC6 - 309
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs

N.Lāce , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Lekc. Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs

N.Lāce , KC6 - 309
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Prakse

N.Lāce , KC6 - 309

20.15 - 21.50

Lekc. Prakse

N.Lāce , KC6 - 309

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)