Muitas un nodokļu administrēšana (RIGMB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 12. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201911:00-12:00Kons. Maģistra darbs
Institūta direktors A.Krastiņš, KC6 - 301
Asoc.prof. M.Jurušs
07.09.201912:30-15:30Lekc. Nodokļu sistēma ārvalstīs
E.Hercenbergs, KC6 - 311
14.09.2019 12:30-15:30
21.09.2019 12:30-15:30
28.09.2019 12:30-15:30
14.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Nodokļu analīze un prognozēšana
M.Jurušs, -
KC6 - 14.
21.09.2019 09:00-12:00
28.09.2019 09:00-12:00
05.10.2019 12:30-15:30
12.10.2019 12:30-15:30
19.10.2019 12:30-15:30
05.10.201910:00-12:00Eks. Nodokļu sistēma ārvalstīs
E.Hercenbergs, KC6 - 307
KC6 - 14
05.10.201910:00-12:00Eks. Nodokļu sistēma ārvalstīs
E.Hercenbergs, KC6 - 307
12.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
A.Krastiņš, KC6 - 301
26.10.2019 09:00-12:00
02.11.2019 09:00-12:00
19.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
A.Krastiņš, KC6 - 311
26.10.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Muitas administrēšanas aktualitātes
A.Gulbis, -
I.Knoka KC6 -14
02.11.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Nodokļu informācijas sistēmas
Lektors p.i. A.Vilks, -
KC6 - 14
09.11.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
Institūta direktors A.Krastiņš, KC6 - 301
A.Lieljuksis
09.11.201912:30-17:00Lekc.; Pr.d. Muitas administrēšanas aktualitātes
A.Gulbis, KC6 - 301
23.11.201912:30-16:30Lekc. Muitas administrēšanas aktualitātes
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6 - 223
I.Knoka
30.11.201912:30-16:30Lekc.; Pr.d. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
A.Krastiņš, KC6 - 303
07.12.2019 09:00-12:00
30.11.201909:00-12:00Lekc. Nodokļu informācijas sistēmas
Lektors p.i. A.Vilks, -
KC6 - 14
07.12.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Nodokļu informācijas sistēmas
A.Vilks, -
KC6 - 14
04.01.2020 09:00-12:00
14.12.201910:00-12:00Eks. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
A.Krastiņš, KC6 - 321
14.12.201912:30-14:30Eks. Muitas administrēšanas aktualitātes
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6 - 307
I.Knoka
11.01.202010:00-12:00Iesk. Nodokļu informācijas sistēmas
A.Vilks, -
KC6 - 14
11.01.202012:30-16:30Lekc. Nodokļu grāmatvedība
Augstskolas darbinieks ar uzņēmuma līgumiem I.Bindemane, KC6 - 309
18.01.202012:30-16:30Lekc. Nodokļu grāmatvedība
I.Bindemane, KC6 - 309
25.01.202010:00-12:00Eks. Nodokļu grāmatvedība
Augstskolas darbinieks ar uzņēmuma līgumiem I.Bindemane, KC6 - 223
KC6 - 14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)