Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
26.10.201912:40-15:30Lekc.; Pr.d. Procesu vadības metodes
J.Pildavs, KC6 - 507
nodarbības notiks 407.auditorijā
09.11.2019 12:40-15:30
23.11.2019 12:40-15:30
07.12.2019 12:40-15:30
14.12.2019 09:00-12:00
26.10.201910:00-12:00Aizst. Prakse
Nodaļas vadītājs L.Kamola, KC6 - 511
04.01.202012:40-14:00Eks. Procesu vadības metodes
J.Pildavs, KC6 - 507
eksāmens notiks 407.aud.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)