Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc. Pilsētbūvniecības pamati
S.Treija, Ķīp6 - 308
14.09.201909:00-12:00Lekc. Teritoriālplānošanas pamati
O.Metuma, KC6 - 221
Reāli lekcijas notiks 11a
28.09.2019 12:40-15:30
12.10.2019 09:00-12:00
14.09.201912:40-15:30Lekc. Eiropas valstu ekonomika
I.Judrupa, KC6 - 409
21.09.201909:00-12:00Lekc. Eiropas valstu ekonomika
I.Judrupa, KC6 - 411
19.10.2019 12:40-15:30
28.09.201909:00-12:00Lekc. Eiropas valstu ekonomika
I.Judrupa, KC6 - 307
05.10.201912:40-15:30Lekc. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde
E.Cilinskis, Āz12-K1 - 314
12.10.2019 12:40-15:30
26.10.2019 12:40-15:30
05.10.201915:30-16:30Lekc. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde (studiju projekts)
E.Cilinskis, Āz12-K1 - 314
26.10.201910:00-12:00Iesk. Teritoriālplānošanas pamati
O.Metuma, KC6 - 221
Reāli lekcijas notiks 11a
02.11.201909:00-12:00Lekc. Sociāli ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana
A.Auziņa-Emsiņa, KC6 - 221
reāli lekcijas notiks Kc6-11a
23.11.2019 09:00-15:30
02.11.201912:40-15:30Lekc. Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas
U.Kamols, KC6 - 411
09.11.2019 12:40-15:30
30.11.2019 12:40-15:30
09.11.201910:00-12:00Iesk. Eiropas valstu ekonomika
I.Judrupa, KC6 - 409
09.11.2019 10:00-12:00
09.11.201910:00-12:00Iesk. Eiropas valstu ekonomika
I.Judrupa, KC6 - 409
09.11.2019 10:00-12:00
30.11.201909:00-10:30Eks. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde
E.Cilinskis, Āz12-K1 - 314
30.11.201910:30-12:00Aizst. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde (studiju projekts)
E.Cilinskis, Āz12-K1 - 314
07.12.201910:00-12:00Eks. Sociāli ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana
Docents A.Auziņa-Emsiņa, KC6 - 513
Reāli lekcijas notiks Kc6-11a
07.12.201912:40-14:00Eks. Pilsētbūvniecības pamati
S.Treija, Ķīp6 - 308
14.12.201912:40-14:00Iesk. Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas
U.Kamols, KC6 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)