Apģērbu un tekstila tehnoloģija (AWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Vieslektors D.Brīvulis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 10.-11.,13.-16.

Lekc. Tekstilķīmija

Docents A.Borisova , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Asistents p.i. A.Knoks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Fizika

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 401 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Eksperts S.Laizāne , Kr1 - 209 , Nedēļas: 11.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

A.Knoks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 1.-8.,10.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Asociētais profesors S.Gaidukovs , PV3/7 - 434
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

12.10 - 13.45

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301 , Nedēļa: 1.

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Modes tirgzinību un prečzinību pamati

Zinātniskais asistents L.Ārende , Ķīp6 - 425

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

Asociētais profesors U.Briedis , Ķīp6 - 426 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Tekstilķīmija

Docents A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 9.-12.

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 103
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,9.-10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 1.-7.,9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 103 , Nedēļa: 16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)