Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
09.09.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Tehniskā mehānika
S.Sokolova, Āz12 - 121
09.09.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība
A.Geriņa-Ancāne, M.Ozoliņš, Āz12 - 121
10.09.2019 13:30-17:00
11.09.2019 13:30-17:00
12.09.2019 13:30-17:00
13.09.2019 13:30-17:00
14.10.2019 13:30-17:00
15.10.2019 13:30-17:00
16.10.2019 13:30-17:00
10.09.201909:00-12:30Lekc. Tehniskā mehānika
Lektors S.Sokolova, PV1 - 108
11.09.2019 09:00-12:30
12.09.201909:00-12:30Eks. Tehniskā mehānika
Lektors S.Sokolova, PV1 - 108
13.09.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Elektrotehnika un elektronika
A.Podgornovs, Āz12 - 121
16.10.2019 09:00-12:30
14.10.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Matemātika 2
Docents E.Kopeika, Āz12 - 121
12.11.2019 13:30-17:00
15.11.2019 09:00-12:30
15.11.2019 14:00-17:30
17.12.2019 13:10-17:00
15.10.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Vispārīgā metroloģija
E.Šīrons, Ķīp6B - 402
18.10.2019 13:30-17:00
14.11.2019 09:00-12:30
17.10.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Elektrotehnika un elektronika
A.Podgornovs, Āz12 - 122
17.10.201913:30-14:30Kons. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība
A.Geriņa-Ancāne, M.Ozoliņš, Āz12 - 121
17.10.201914:30-17:00Eks. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība
A.Geriņa-Ancāne, M.Ozoliņš, Āz12 - 121
18.10.201909:00-12:30Eks. Elektrotehnika un elektronika
A.Podgornovs, Āz12 - 122
11.11.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
N.Budkina, Āz12 - 121
11.11.2019 13:30-17:00
17.12.2019 09:00-12:30
12.11.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Materiālzinības
G.Strautmanis, PV1 - 108
13.11.2019 09:00-12:30
13.11.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Materiālu tehnoloģija un metināšanas darbi
Asociētais profesors G.Strautmanis, PV1 - 108
16.12.2019 13:30-17:00
14.11.201914:00-17:30Lekc.; Pr.d. Matemātika 2
Docents E.Kopeika, Āz12 - 331
18.12.201909:00-12:30Eks. Materiālu tehnoloģija un metināšanas darbi
Asociētais profesors G.Strautmanis, PV1 - 108
18.12.201913:30-17:00Eks. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
N.Budkina, Āz12 - 121
19.12.201909:00-12:30Kons. Vispārīgā metroloģija
E.Šīrons, Ķīp6B - 402
19.12.201913:30-17:00Eks. Vispārīgā metroloģija
E.Šīrons, Ķīp6B - 402
20.12.201909:00-12:30Kons. Matemātika 2
E.Kopeika, Āz12 - 121
20.12.201913:30-17:00Eks. Matemātika 2
E.Kopeika, Āz12 - 121

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)