Vides zinātne (AEMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 5.,9.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Katedras vadītājs J.Gušča , Āz12 - 102 , Nedēļas: 4.,8.,10.,12.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12-K1 - 607 , Nedēļas: 2.,6.

12.30 - 14.05

Lekc. Ekoprojektu vadība

Asociētais profesors J.Gušča, Vadošais pētnieks S.Kalniņš , Āz12 - 121 , Nedēļa: 5.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Asociētais profesors J.Gušča , Ķīp6B - 400 A , Nedēļa: 9.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 110 , Nedēļas: 4.,6.,8.,10.,12.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12-K1 - 607 , Nedēļa: 2.

14.30 - 16.05

Lekc. Vides politika un ekonomika

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā A.Blumberga, Vecākais laborants A.Kalnbaļķīte , Āz12-K1 - 607 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Vides politika un ekonomika

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā A.Blumberga, Vecākais laborants A.Kalnbaļķīte , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16.

Lekc. Vides politika un ekonomika

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga, Pētnieks A.Kalnbaļķīte , Āz12-K1 - 607 , Nedēļa: 6.

18.15 - 19.50

Lekc. Vides politika un ekonomika

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga, Pētnieks A.Kalnbaļķīte , Āz12-K1 - 607 , Nedēļa: 6.

Lekc. Vides politika un ekonomika

Dekāna vietnieks zinātniskajā darbā A.Blumberga, Vecākais laborants A.Kalnbaļķīte , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: 1.-5.,7.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biotehnoloģijas

Pētnieks I.Muižniece, Pētnieks V.Kirsanovs , Āz12 - 121 , Nedēļas: 1.-3.,5.-6.,8.-12.,14.,16.

Lekc. Biotehnoloģijas

Docents I.Muižniece, Vecākais laborants A.Kalnbaļķīte, Pētnieks K.Spalviņš, Zinātniskais asistents I.Vamža, Pētnieks B.Ieviņa , Āz12-K1 - 607 , Nedēļa: 7.

Lekc. Biotehnoloģijas

Docents I.Muižniece, Docents V.Kirsanovs, Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Pētnieks L.Žihare, Zinātniskais asistents L.Ieviņa , Āz12-K1 - 314 , Nedēļa: 4.

12.30 - 14.05

Lekc. Biotehnoloģijas

Docents I.Muižniece, Docents V.Kirsanovs, Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Pētnieks L.Žihare, Zinātniskais asistents L.Ieviņa , Āz12-K1 - 319 , Nedēļa: 4.

Lekc. Biotehnoloģijas

Docents I.Muižniece, Vecākais laborants A.Kalnbaļķīte, Pētnieks K.Spalviņš, Zinātniskais asistents I.Vamža, Pētnieks B.Ieviņa , Āz12-K1 - 607 , Nedēļa: 7.

Lekc. Biotehnoloģijas

Pētnieks I.Muižniece, Pētnieks V.Kirsanovs , Āz12 - 121 , Nedēļas: 1.-3.,5.-6.,8.-12.,14.,16.

16.30 - 18.05

Lekc. Ekoprojektu vadība

Asociētais profesors J.Gušča, Vadošais pētnieks S.Kalniņš , Āz12 - 110 , Nedēļa: 12.

18.15 - 19.50

Lekc. Ekoprojektu vadība

Asociētais profesors J.Gušča, Vadošais pētnieks S.Kalniņš , Āz12 - 110 , Nedēļa: 12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biotehnoloģijas

Pētnieks I.Muižniece, Pētnieks V.Kirsanovs, Pētnieks K.Spalviņš , Āz12-K1 - 607 , Nedēļas: 12.,15.

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Pētnieks I.Muižniece, Docents K.Valters, Pētnieks L.Žihare, Pētnieks M.Dzikēvičs, Pētnieks K.Spalviņš , Āz12 - 212 , Nedēļa: 16.

12.30 - 14.05

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Pētnieks I.Muižniece, Docents K.Valters, Pētnieks L.Žihare, Pētnieks M.Dzikēvičs, Pētnieks K.Spalviņš , Āz12 - 212 , Nedēļa: 16.

Lekc. Biotehnoloģijas

Pētnieks I.Muižniece, Pētnieks V.Kirsanovs, Pētnieks K.Spalviņš , Āz12-K1 - 607 , Nedēļas: 12.,15.

16.30 - 18.05

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 121 , Nedēļa: 3.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Asociētais profesors J.Gušča, Vadošais pētnieks S.Kalniņš , Āz12-K1 - 319 , Nedēļas: 7.,10.

18.15 - 19.50

Lekc. Ekoprojektu vadība

Asociētais profesors J.Gušča, Vadošais pētnieks S.Kalniņš , Āz12-K1 - 319 , Nedēļas: 7.,10.

Lekc. Ekoprojektu vadība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Katedras vadītājs J.Gušča , Āz12 - 121 , Nedēļa: 3.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Docents K.Valters, Pētnieks I.Muižniece, Pētnieks A.Kalnbaļķīte, Pētnieks D.Lauka, Pētnieks K.Spalviņš , Āz12 - 110 , Nedēļas: 1.-5.,7.-11.,13.-15.

12.30 - 14.05

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Docents K.Valters, Pētnieks I.Muižniece, Pētnieks V.Priedniece, Pētnieks L.Žihare, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 110 , Nedēļas: 1.-11.,13.-15.

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Docents I.Muižniece, Docents K.Valters, Pētnieks L.Žihare, Pētnieks M.Dzikēvičs , Āz12 - 122 , Nedēļa: 12.

14.30 - 16.05

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Docents I.Muižniece, Docents K.Valters, Pētnieks L.Žihare, Pētnieks M.Dzikēvičs , Āz12 - 122 , Nedēļa: 12.

Lekc. Vides aizsardzības zinātniskās izpētes pamati

Docents K.Valters, Docents I.Muižniece, Pētnieks L.Žihare, Pētnieks M.Dzikēvičs, Pētnieks K.Spalviņš , Āz12-K1 - 115 , Nedēļa: 6.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)