Visaptverošā kvalitātes vadība (RICK0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Procesu analīze un vadība

A.Straujuma , KC6 - 307

10.15 - 11.50

Pr.d. Procesu vadība (studiju projekts)

A.Straujuma , KC6 - 307

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads pētniecībā

Docents (praktiskais) L.Kamola , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Pr.d. Ievads pētniecībā

Docents (praktiskais) L.Kamola , KC6 - 509
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Visaptverošā kvalitātes vadība 2

A.Ploriņš , KC6 - 411 , Nedēļas: 2.-3.,7.-8.,10.,12.,14.,16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Visaptverošā kvalitātes vadība 2

A.Ploriņš , KC6 - 411 , Nedēļas: 2.-3.,7.-8.,10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika (speckurss)

Docents O.Pavļenko , KC6 - 311

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika (speckurss)

Docents O.Pavļenko , KC6 - 311 , Nedēļas: 1.-8.

Pr.d. Matemātika (speckurss)

O.Pavļenko , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asociētais profesors I.Klemenoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asociētais profesors I.Klemenoks , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Atbilstības novērtēšana

Zinātniskais asistents M.Kavosa , - , Kc6-121

14.30 - 16.05

Pr.d. Atbilstības novērtēšana

Zinātniskais asistents M.Kavosa , - , Kc6-121

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)