Visaptverošā kvalitātes vadība (RICK0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Testēšana, vērtēšana un sertifikācija

J.Miķelsons , KC6 - 307

14.30 - 16.05

Pr.d. Testēšana, vērtēšana un sertifikācija

J.Miķelsons , KC6 - 307
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Procesu analīze un vadība

A.Straujuma , KC6 - 307

10.15 - 11.50

Pr.d. Procesu vadība (studiju projekts)

A.Straujuma , KC6 - 307

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads pētniecībā

Docents (praktiskais) L.Kamola , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Pr.d. Ievads pētniecībā

Docents (praktiskais) L.Kamola , KC6 - 509
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

I.Andersone , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

I.Andersone , KC6 - 410
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Transports un pārvadājumu organizēšana

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 308 , Nedēļas: 1.-2.,4.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Transports un pārvadājumu organizēšana

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 308 , Nedēļas: 1.-2.,4.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Transports un pārvadājumu organizēšana

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 308 , Nedēļas: 4.-5.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)