Visaptverošā kvalitātes vadība (RICK0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Testēšana, vērtēšana un sertifikācija

J.Miķelsons , KC6 - 307

14.30 - 16.05

Pr.d. Testēšana, vērtēšana un sertifikācija

J.Miķelsons , KC6 - 307

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas

I.Mežinska , KC6 - 311
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija

J.Pildavs , KC6 - 401

14.30 - 16.05

Pr.d. Kvalitātes instrumentālā datortehnoloģija

J.Pildavs , KC6 - 401

16.30 - 18.05

Pr.d. Atbilstības novērtēšana (studiju projekts)

M.Kavosa , KC6 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija

G.Krasta , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-6.,8.-13. , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija

G.Krasta , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-6.,8.-13. , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Grāmatvedība un finanses

Lektors L.Tīse , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Pr.d. Grāmatvedība un finanses

Lektors L.Tīse , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra , Brīvā izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Riski un apdrošināšana transportā

D.Bērtulis , KC6 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-8. , Vieslekt.Maira Leščevica, nodarbība tiks realizēta angļu valodā.Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļas: 2.-8. , Vieslekt.Maira Leščevica, nodarbība tiks realizēta angļu valodā.Brīvā izvēle

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

L.Jankova , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautisko projektu vadība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.,3.-16. , Vieslekt.Zane Raščevska, nodarbība tiks realizēta angļu valodā.Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautisko projektu vadība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.,3.-16. , Vieslekt.Zane Raščevska, nodarbība tiks realizēta angļu valodā.Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Starptautisko projektu vadība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 410 , Nedēļas: 3.,5. , Vieslekt.Zane Raščevska, nodarbība tiks realizēta angļu valodā.Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)