Elektrotehnoloģiju datorvadība (AEMO0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 233 , Nedēļas: 10.-13.

Lekc.; Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419

10.15 - 11.50

Pr.d. Kompozītu materiālu mehānika

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 400 , Nedēļa: 16.

Lekc. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asociētais profesors V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 4.-15.

Lab.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 233 , Nedēļas: 10.-13.

Lekc. Automatizētā elektriskā piedziņa

Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija

Docents I.Buņina, Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

Pr.d. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asociētais profesors V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 4.-15.

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

Lekc. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , PV3/7 - 320 , Nedēļa: 16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Elektrisko procesu modelēšana

I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Siltumapgādes sistēmas

Docents A.Cers, Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

Lekc. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: pāra

Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512

16.30 - 18.05

Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

18.15 - 19.50

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

Lekc. Modernās datu tehnoloģijas

Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , S1 - 515

20.15 - 21.50

Pr.d. Modernās datu tehnoloģijas

Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , S1 - 105
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika

Katedras vadītājs p.i. A.Krasņikovs , Ķīp6B - 300

10.15 - 11.50

Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-5.,7.-8.

Lekc. Energoefektīvs apgaismojums

Laboratorijas vadītājs A.Avotiņš , Āz12-K1 - 319

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc. Automatizētā elektriskā piedziņa

Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

Lekc. Industriālie frekvences pārveidotāji un invertori

O.Krievs , Āz12-K1 - 319

Lekc.; Pr.d. Informācijas optiskās apstrādes fizika

Dekāns J.Poriņš , Āz12 - 232

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Informācijas optiskās apstrādes fizika

Dekāns J.Poriņš , Āz12 - 232

Lekc. Dzīvojamo ēku elektroinstalācija

Asociētais profesors K.Bērziņa , Āz12-K1 - 319

16.30 - 18.05

Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 318
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Tehniskā dizaina pamati

Katedras vadītājs A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.,3.-6.,8.-16.

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300

Lekc. Robežslāņa teorija

S.Jaundālders , Āz12 - 120
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektrisko procesu modelēšana

I.Galkins , Āz12-K1 - 521

10.15 - 11.50

Pr.d. Elektrisko procesu modelēšana

I.Galkins , Āz12-K1 - 521

Pr.d. Automātikas elementi

Profesors N.Kuņicina, Docents I.Uteševs , Āz12-K1 - 319

12.30 - 14.05

Lekc. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

I.Galkins , Āz12-K1 - 521

Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

Lekc. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 201

14.30 - 16.05

Pr.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 201

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

Lekc. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija

Docents I.Buņina, Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

Lekc. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525

16.30 - 18.05

Pr.d. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Automātikas elementi

Profesors N.Kuņicina, Docents I.Uteševs , Āz12-K1 - 219

12.30 - 14.05

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Docents I.Steiks , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Automātikas elementi

Profesors N.Kuņicina, Vadošais pētnieks I.Uteševs , Āz12-K1 - 219 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Docents I.Steiks , Āz12-K1 - 521

16.30 - 18.05

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Docents I.Steiks , Āz12-K1 - 521

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)