Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vides inženierzinību pamati

Docents G.Gaidukova , M1/1 - 316

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

J.Erns , M1/1 - 120

14.30 - 16.05

Lekc. Zemes pārvaldības pamati

Prodekāns (zinātnes jomā) J.Kaminskis , M1/1 - 120

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zemes pārvaldības pamati

Prodekāns (zinātnes jomā) J.Kaminskis , M1/1 - 120
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ģeodēziskie instrumenti

Docents M.Reiniks , M1/1 - 125

10.15 - 11.50

Lekc. Inženierģeodēzija

Asociētais profesors M.Kaļinka , - , Lekcija notiek Meža ielā 1 k-1, 105. telpa

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Transportbūvju ģeodēziskā kontrole

Asociētais profesors M.Kaļinka , M1/1 - 120
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (inženieriem)

J.Erns , -

12.30 - 14.05

Lekc. Kartogrāfija

U.Krutova , M1/1 - 120

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Profesors V.Jemeļjanovs , Āz12 - 101 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Kartogrāfija

Pētnieks U.Krutova , M1/1 - 125 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)