Finanšu inženiermatemātika (RDMN0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Datizrace un zināšanu atklāšana

Docents S.Paršutins , S1 - 405

16.30 - 18.05

Lekc. Datizrace un zināšanu atklāšana

Docents S.Paršutins , S1 - 405

18.15 - 19.50

Lekc. Parciālie diferenciālvienādojumi finanšu jomā

Profesors A.Koliškins , D2 - 442

20.15 - 21.50

Lekc. Parciālie diferenciālvienādojumi finanšu jomā

Profesors A.Koliškins , D2 - 442
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Operāciju pētīšana

Docents V.Minkēviča , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Operāciju pētīšana

Docents V.Minkēviča , D2 - 442

16.30 - 18.05

Lekc. Psiholoģija

Prodekāns (studiju jomā) A.Šteinberga , M1/1 - 202 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Āz12 - 101 , Nedēļa: 1.

18.15 - 19.50

Lekc. Finanšu analīzes kombinatoriskās metodes

Docents A.Matvejevs , D2 - 442

20.15 - 21.50

Pr.d. Finanšu analīzes kombinatoriskās metodes

Docents A.Matvejevs , D2 - 442
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12-K1 - 115

18.15 - 19.50

Lekc. Gadījuma procesi 2

Docents J.Goldšteine , D2 - 442 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Gadījuma procesi 2

Docents J.Goldšteine , D2 - 442

18.15 - 19.50

Lekc. Gadījuma procesi 2

Docents J.Goldšteine , D2 - 442

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)