Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
09.09.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa sakaru sistēmas
Pētnieks A.Vasiļjevs, Āz12 - 411
10.09.2019 09:00-12:30
11.09.2019 09:00-12:30
12.09.2019 09:00-12:30
13.09.2019 09:00-12:30
19.12.2019 13:30-17:00
20.12.2019 09:00-12:30
09.09.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība
A.Geriņa-Ancāne, M.Ozoliņš, Āz12 - 121
10.09.2019 13:30-17:00
11.09.2019 13:30-17:00
12.09.2019 13:30-17:00
13.09.2019 13:30-17:00
14.10.2019 13:30-17:00
15.10.2019 13:30-17:00
16.10.2019 13:30-17:00
14.10.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Lokomotīvju vilces teorija
Docents J.Eiduks, Āz12 - 411
18.10.2019 13:30-17:00
16.12.2019 09:00-12:30
15.10.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Elektrovilcienu vadības sistēmas
Docents J.Eiduks, Āz12 - 311
16.10.2019 09:00-12:30
17.10.2019 09:00-12:30
18.10.2019 09:00-12:30
17.10.201913:30-14:30Kons. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība
A.Geriņa-Ancāne, M.Ozoliņš, Āz12 - 121
17.10.201914:30-17:00Eks. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība
A.Geriņa-Ancāne, M.Ozoliņš, Āz12 - 121
19.11.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Vilces apakšstacijas
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 411
19.11.2019 13:30-17:00
20.11.2019 09:00-12:30
20.11.2019 13:30-17:00
21.11.2019 09:00-12:30
21.11.2019 13:30-17:00
22.11.2019 09:00-12:30
22.11.201913:30-17:00Eks. Vilces apakšstacijas
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 411
16.12.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Elektrovilcienu vadības sistēmas
Docents J.Eiduks, Āz12 - 331
17.12.2019 13:30-17:00
18.12.2019 13:30-17:00
17.12.201909:00-12:30Eks. Dzelzceļa sakaru sistēmas
Pētnieks A.Vasiļjevs, Āz12 - 411
20.12.2019 13:30-17:00
18.12.201909:00-12:30Eks. Lokomotīvju vilces teorija
Docents J.Eiduks, Āz12 - 331
19.12.201909:00-12:30Eks. Elektrovilcienu vadības sistēmas
Docents J.Eiduks, Āz12 - 331

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)