Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 312 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Docents Z.Veide , Āz12 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinības

J.Ozoliņš , Āz12 - 111 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Inženierķīmija

Docents J.Vaivads , PV3/7 - 219 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

M.Šmitiņš , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.30 - 10.00

Lekc. Ievads specialitātē

Katedras vadītājs M.Mezītis , Āz12 - 402 , Nedēļa: 5.

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads specialitātē

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 402 , Nedēļa: 5.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 101

10.15 - 11.50

Lab.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , PV1 - 107 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datortehnoloģijas transportā

M.Gorobecs , Āz12 - 321 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datortehnoloģijas transportā

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 321 , Nedēļas: nepāra

17.00 - 18.30

Lekc. Ievads specialitātē

Pētnieks F.Mihailovs , PV1 - 108 , Nedēļas: 9.,11.,13.

18.35 - 19.00

Lekc. Ievads specialitātē

Pētnieks F.Mihailovs , PV1 - 108 , Nedēļas: 9.,11.,13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika

Asistents S.Stepiņa , PV3/7 - 401 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Asociētais profesors N.Budkina , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Asistents p.i. E.Buliņa , M1/1 - 203 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Docents T.Lobanova-Šuņina , Āz12-K1 - 319

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Asistents p.i. E.Buliņa , M1/1 - 203

16.30 - 18.05

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asociētais profesors N.Budkina , M1/1 - 303 , Nedēļas: 2.-16. , (E. Buliņa)
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Fizika

Profesors G.Rēvalde , PV3/7 - 101

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)