Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (RDCP0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

I.Volodko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

M.Uhanova , M1/1 - 301

12.30 - 14.05

Lab.d. Matemātika

I.Volodko , S1 - 105 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Projektu vadīšana

Docents R.Greitāne , D2 - 541 , Nedēļa: 8.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 208 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

O.Zavjalova , S1 - 209-211 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

A.Jurenoks , Āz12 - 101 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

I.Volodko , Āz12 - 103
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ievads studiju nozarē

I.Eriņš, V.Stepanova , D2 - 546 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , S1 - 511 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

S.Jurenoka, A.Jurenoks , D2 - 525 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Profesors I.Volodko , M1/1 - 307
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.00 - 12.00

Lekc. Projektu vadīšana

Docents R.Greitāne , KC6 - 419 , Nedēļas: 8.,10.

12.40 - 14.00

Lekc. Projektu vadīšana

Docents R.Greitāne , KC6 - 419 , Nedēļa: 13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)