Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

K.Oganisjana , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

K.Oganisjana , KC6 - 419 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

K.Oganisjana , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

K.Oganisjana , KC6 - 419 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Inovācijas un tehnoloģiju pārnese

Lektors V.Brakovska , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 411 , Nedēļas: 14.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 411 , Nedēļas: 14.-16.

Pr.d. Inovācijas un tehnoloģiju pārnese

Lektors V.Brakovska , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mūsdienu biznesa modeļi

Institūta direktors D.Ščeulovs , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Procesu analīze un vadība

A.Straujuma , KC6 - 411 , Nedēļas: 13.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Procesu analīze un vadība

A.Straujuma , KC6 - 411 , Nedēļas: 13.-16.

Pr.d. Mūsdienu biznesa modeļi

Institūta direktors D.Ščeulovs , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-9.

Lekc. Procesu analīze un vadība

A.Straujuma , KC6 - 411 , Nedēļas: 10.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Procesu analīze un vadība

A.Straujuma , KC6 - 411 , Nedēļas: 10.-16.

Pr.d. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana

Profesors E.Gaile-Sarkane , KC6 - 411 , Nedēļas: 1.-9.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)