Būvniecība (NBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201913:00-17:00Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
S.Rubene, Āz12 - 130
14.09.201910:00-14:00Lekc. Galīgo elementu metode (ievadkurss)
P.Akišins, Āz12 - 121
14.09.201914:15-16:15Lekc. Arhitektūras projektēšanas pamatkurss
Docents K.Kostjukovs, Āz12 - 103
21.09.201910:00-14:00Lekc. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2
I.Radiņš, Āz12-K1 - 115
28.09.201910:00-13:00Lekc. Metāla konstrukcijas
Profesors D.Serdjuks, Ķīp6B - 318
04.10.201914:30-17:30Pap.eks. Būvmehānikas ievadkurss
Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa, Ķīp6B - 300
22.11.2019 14:30-17:30
04.10.201914:30-17:30Pap.eks. Būvmehānika (vispārīgais kurss)
Profesors I.Radiņš, Asociētais profesors J.Šliseris, Ķīp6B - 300
04.10.2019 14:30-17:30
22.11.2019 14:30-18:00
05.10.201910:00-16:00Lekc. Datorizētā projektēšana
Lektors I.Jurāne, Ķīp6 - 228
02.11.2019 13:00-17:00
12.10.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas
Profesors D.Serdjuks, Ķīp6B - 313
19.10.201910:00-16:00Lekc. Saskarsmes pamati
S.Gudzuka, Āz12 - 111
02.11.201910:00-12:00Lekc.; Pr.d. Arhitektūras projektēšanas pamatkurss
K.Kostjukovs, Āz12 - 101
09.11.201910:00-14:00Pr.d. Metāla konstrukcijas
Profesors D.Serdjuks, Ķīp6B - 422
04.10.201914:30-17:30Pap.eks. Būvmehānikas ievadkurss
Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa, Ķīp6B - 300
22.11.2019 14:30-17:30
23.11.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2
I.Radiņš, Āz12-K1 - 115
30.11.201914:00-17:00Lekc.; Pr.d. Galīgo elementu metode (ievadkurss)
Pētnieks P.Akišins, PV3/7 - 213
30.11.201914:15-16:00Eks. Dzelzsbetona konstrukcijas
Zinātniskais asistents V.Mitrofanovs, Ķīp6B - 310
PAPILDUS EKSĀMENS
07.12.201910:00-12:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Metāla konstrukcijas
Profesors D.Serdjuks, Ķīp6B - 310
07.12.201913:00-17:00Lekc.; Pr.d. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība
Docents S.Rubene, Ķīp6B - 310
14.12.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2
I.Radiņš, Āz12-K1 - 115
LEKCIJA

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)