Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomika

A.Mihņenoka , Ķīp6B - 318

10.15 - 11.50

Pr.d. Ekonomika

A.Mihņenoka , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , Ķīp6B - 318

14.30 - 16.05

Lekc. Kompozītmateriālu un elastomēru mehānika

Laboratorijas vadītājs A.Pupurs , Ķīp6B - 519 , Nedēļa: 10.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Kompozītmateriālu un elastomēru mehānika

Laboratorijas vadītājs A.Pupurs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-10.,12.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 318
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Plūsmas mehānika

Lektors p.i. G.Pikurs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Plūsmas mehānika

Lektors p.i. G.Pikurs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,11.,13.,15.

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 517 , Nedēļa: 9.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Profesors I.Tipāns , K1 - 317a
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,9.-10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 1.-7.,9.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 1.-7.,9.-16.

Lekc. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 521 , Nedēļa: 8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)