Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Lekc.; Lab.d. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
J.Pečerska, S1 - 412
14.09.2019 09:00-12:00
21.09.2019 09:00-12:00
07.09.201912:30-15:30Eks. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
Asociētais profesors J.Pečerska, D2 - 447
14.09.2019 12:30-15:30
21.09.2019 12:30-15:30
28.09.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Transporta ekonomika un organizācija
J.Kuškins, M1/1 - 316
26.10.2019 09:00-12:00
02.11.2019 09:00-12:00
28.09.201912:30-15:30Pr.d. Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)
J.Kuškins, M1/1 - 316
26.10.2019 12:30-15:30
05.10.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starptautiskā tirdzniecība
N.Rudzītis, M1/1 - 316
05.10.2019 12:30-15:30
12.10.2019 09:00-12:00
12.10.2019 12:30-15:30
19.10.2019 09:00-12:00
19.10.2019 12:30-15:30
02.11.201912:30-14:30Eks. Starptautiskā tirdzniecība
N.Rudzītis, M1/1 - 316
09.11.201909:00-12:00Lekc. Riski un apdrošināšana transportā
D.Bērtulis, M1/1 - 316
09.11.2019 12:30-15:30
23.11.2019 09:00-12:00
23.11.2019 12:30-15:30
30.11.201910:00-12:00Eks. Riski un apdrošināšana transportā
D.Bērtulis, M1/1 - 316
30.11.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 321
Vada lekcijas vieslektors I.Ošenieks
07.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Transporta ekonomika un organizācija
J.Kuškins, KC6 - 308
07.12.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 308
Vada lekcijas vieslektors I.Ošenieks
14.12.201910:00-12:00Eks. Transporta ekonomika un organizācija
J.Kuškins, KC6 - 308
14.12.201912:30-15:30Pr.d. Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)
J.Kuškins, KC6 - 308
04.01.202009:00-12:00Lekc. Starpniekdarbības loģistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 513
Vada vieslek. I.Drēziņa
04.01.202012:30-15:30Lekc.; Pr.d. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 307
Vieslektors I.Ošenieks
11.01.2020 12:30-15:30
11.01.202009:00-12:00Lekc. Starpniekdarbības loģistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 409
Vada vieslektore I.Drēziņa
18.01.202010:00-12:00Eks. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Katedras vadītājs I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 308
Vada vieslektors I.Ošenieks
25.01.202009:00-13:00Lekc. Starpniekdarbības loģistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 303
Vada vieslektore I.Drēziņa
25.01.202013:30-15:30Aizst. Transporta komercekspluatācija (studiju projekts)
Docents (praktiskais) J.Kuškins, KC6 - 307
01.02.202010:00-12:00Eks. Starpniekdarbības loģistika
Katedras vadītājs I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 308
vada vieslektore I.Drēziņa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)