Finanšu inženierija (RDCM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 14. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Skaitliskās metodes

I.Iltiņš , S1 - 106 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Skaitliskās metodes

I.Iltiņš , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

M.Buiķis , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Cenu veidošanas stratēģija

Profesors I.Voronova , M1/1 - 304 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Cenu veidošanas stratēģija

Profesors I.Voronova , M1/1 - 304 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

M.Buiķis , M1/1 - 304

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 300

Lekc. Apvienotā Eiropa un Latvija

A.Šņitņikovs , Ķīp6B - 313
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Aktuārmatemātika

A.Matvejevs , D2 - 442

12.30 - 14.05

Lekc. Aktuārmatemātika

A.Matvejevs , D2 - 442 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Diferenciālvienādojumi

E.Liepa , M1/1 - 303 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Diferenciālvienādojumi

E.Liepa , M1/1 - 304

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Programmēšanas valodas

S.Kataļņikova , S1 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)