Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 11. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201909:00-12:00Pr.d. Angļu valoda
A.Nidagundi, KC6 - 308
07.09.201912:30-17:00Lekc.; Pr.d. Statistika
Docents E.Liepa, KC6 - 308
14.09.201909:00-12:00Lekc. Latvijas tautsaimniecība
L.Jankova, KC6 - 309
14.09.2019 12:30-17:00
19.10.2019 13:30-17:30
21.09.201909:00-12:00Pr.d. Angļu valoda
Lektors A.Nidagundi, KC6 - 309
28.09.2019 09:00-12:00
05.10.2019 09:00-12:00
05.10.201912:30-17:00Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana
R.Grišajevs, KC6 - 321
12.10.2019 12:30-17:00
12.10.201909:00-12:00Lekc. Latvijas tautsaimniecība
L.Jankova, KC6 - 513
19.10.201909:00-12:00Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana
R.Grišajevs, KC6 - 301
26.10.201912:30-17:30Lekc.; Pr.d. Statistika
Docents E.Liepa, KC6 - 309
02.11.2019 09:00-12:00
26.10.201910:00-12:00Eks. Starptautiskā biznesa plānošana
R.Grišajevs, -
KC6, 13.aud.
02.11.201912:30-14:30Eks. Latvijas tautsaimniecība
L.Jankova, KC6 - 309
02.11.201915:00-17:00Eks. Angļu valoda
Lektors A.Nidagundi, KC6 - 309
09.11.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
G.Krasta, KC6 - 309
09.11.201912:30-16:30Lekc.; Pr.d. Grāmatvedība
Lektors L.Tīse, KC6 - 321
23.11.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Statistika
E.Liepa, KC6 - 513
23.11.201912:30-16:30Lekc.; Pr.d. Grāmatvedība
Lektors L.Tīse, KC6 - 309
30.11.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
G.Krasta, KC6 - 308
11.01.2020 09:00-12:00
18.01.2020 12:30-16:30
30.11.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 321
Vada lekcijas vieslektors I.Ošenieks
07.12.201910:00-12:00Eks. Statistika
E.Liepa, KC6 - 511
07.12.201912:30-15:30Lekc.; Pr.d. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 308
Vada lekcijas vieslektors I.Ošenieks
14.12.201909:00-12:00Lekc.; Pr.d. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
G.Krasta, KC6 - 419
04.01.202010:00-12:00Eks. Grāmatvedība
Lektors L.Tīse, KC6 - 308
04.01.202012:30-15:30Lekc.; Pr.d. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 307
Vieslektors I.Ošenieks
11.01.2020 12:30-15:30
18.01.202010:00-12:00Eks. Transporta kustības organizācija un vides aizsardzība
Katedras vadītājs I.Jurgelāne-Kaldava, KC6 - 308
Vada vieslektors I.Ošenieks
25.01.202010:00-12:00Eks. Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija
G.Krasta, KC6 - 309

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)