Automobiļu transports (NMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201910:00-14:00Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
A.Pola, Āz12 - 103
14.09.201911:00-16:00Lekc. Automobiļu motori 2
Lektors M.Gailis, PV1 - 212
21.09.201910:00-14:00Lekc. Autotransporta līdzekļu konstrukcija
Laboratorijas vadītājs A.Skārds, PV1 - 106
28.09.201910:00-14:00Lekc. Mašīnbūvniecības tehnoloģija
Profesors T.Torims, PV1 - 107
05.10.201910:00-14:00Lekc. Mašīnbūvniecības tehnoloģija
Profesors T.Torims, PV1 - 107
LEKCIJA
12.10.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Autotransporta līdzekļu konstrukcija
Laboratorijas vadītājs A.Skārds, PV1 - 106
19.10.201910:00-16:00Lekc. Saskarsmes pamati
S.Gudzuka, Āz12 - 111
26.10.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Lektors A.Pola, Āz12 - 103
02.11.201910:00-14:00Lekc. Materiālu pretestība 2
Lektors S.Sokolova, Ķīp6B - 422
23.11.2019 10:00-14:00
23.11.201914:00-16:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
Lektors A.Pola, Āz12 - 103
07.12.201911:00-16:00Lekc.; Pr.d. Automobiļu motori 2
Lektors M.Gailis, Ķīp6B - 213

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)