Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Datorsistēmas (RDBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Mākslīgā intelekta pamati

A.Anohina-Naumeca , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Lektors M.Kirikova , S1 - 208 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Lektors M.Kirikova , S1 - 208 , Nedēļas: 13.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datoru organizācija un asambleri

P.Rusakovs , D2 - 522 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati

I.Pokromoviča , S1 - 208

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Lielu datu bāzu tehnoloģija

Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc. Datoru organizācija un asambleri

U.Sukovskis , Āz12 - 102

16.30 - 18.05

Lekc. Funkcionālā programmēšana

Mācību biroja administrators L.Vanaga , S1 - 105
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , D2 - 149 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

A.Jurenoks , D2 - 525

Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , S1 - 515

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Mākoņskaitļošana

Asociētais profesors J.Kampars , S1 - 405 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē

Docents M.Kovaļovs , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgos neironu tīklos

J.Čižovs , D2 - 453/455 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgos neironu tīklos

J.Čižovs , S1 - 405 , Nedēļas: pāra

Pr.d.; Lab.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei

Asociētais profesors N.Prokofjeva , S1 - 507

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē

Docents M.Kovaļovs , S1 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Lab.d. Mākoņskaitļošana

Asociētais profesors J.Kampars , S1 - 405 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vadīšanas teorija

Zinātniskais asistents I.Pokromoviča , S1 - 208

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)