Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.01.202018:15-19:50Lekc. Talantu un personāla vadība
Profesors I.Lapiņa, KC6 - 308
Nodarbību vadīs vieslekt.Ieva Orinska
09.01.2020 18:15-19:50
14.01.2020 18:15-19:50
16.01.2020 18:15-19:50
21.01.2020 18:15-19:50
23.01.2020 18:15-19:50
28.01.2020 18:15-19:50
30.01.2020 18:15-19:50
04.02.2020 18:15-19:50
06.02.2020 18:15-19:50
11.02.2020 18:15-19:50
07.01.202020:15-21:50Pr.d. Talantu un personāla vadība
Profesors I.Lapiņa, KC6 - 308
Nodarbību vadīs vieslekt.Ieva Orinska
09.01.2020 20:15-21:50
14.01.2020 20:15-21:50
16.01.2020 20:15-21:50
21.01.2020 20:15-21:50
23.01.2020 20:15-21:50
28.01.2020 20:15-21:50
30.01.2020 20:15-21:50
04.02.2020 20:15-21:50
06.02.2020 20:15-21:50
11.02.2020 20:15-21:50
13.02.202018:15-19:50Eks. Talantu un personāla vadība
Profesors I.Lapiņa, KC6 - 308
Nodarbību vadīs vieslekt.Ieva Orinska

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)