Finanšu inženierija (RDCM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Finanšu tirgi un investīcijas

K.Kozlovskis , M1/1 - 303

10.15 - 11.50

Lekc. Praktiskā projektu vadība

V.Minkēviča , M1/1 - 303 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ekonometrija

O.Pavļenko , D2 - 442 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonometrija

O.Pavļenko , D2 - 442
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Praktiskā projektu vadība

V.Minkēviča , D2 - 341

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvās finanses

L.Kasperoviča , KC6 - 309

14.30 - 16.05

Pr.d. Korporatīvās finanses

L.Kasperoviča , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ievads datoru tīklos

D.Bļizņuks , S1 - 105 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads datoru tīklos

D.Bļizņuks , S1 - 105
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Finanšu tirgi un investīcijas

K.Kozlovskis , M1/1 - 202

10.15 - 11.50

Lekc. Finanšu risku vadība

T.Laizāns , D2 - 442

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Finanšu risku vadība

T.Laizāns , D2 - 442
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Vērtspapīru tirgus dalībnieku stratēģijas modelēšana

J.Fjodorovs , D2 - 442

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Vērtspapīru tirgus dalībnieku stratēģijas modelēšana (studiju projekts)

J.Fjodorovs , D2 - 442

12.30 - 14.05

Lekc. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

V.Boļšakovs , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lab.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

J.Bikovska , S1 - 405 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

16.30 - 18.05

Lab.d. Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

J.Bikovska , S1 - 405 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)