Datorsistēmas (RDKD0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Datortīkli 2

A.Riekstiņš , S1 - 313

10.15 - 11.50

Lekc. Datortīkli 2

A.Riekstiņš , S1 - 313

12.30 - 14.05

Lekc. Objektorientētā programmēšana

G.Alksnis , S1 - 514

14.30 - 16.05

Lab.d. Objektorientētā programmēšana

G.Alksnis , S1 - 105

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā saskarsme

Docents I.Ozoliņa-Ozola , M1/1 - 307
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Datortīkli 2

A.Kalniņš , S1 - 313

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika 3

Docents I.Dzenīte , D2 - 139

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomikas pamati

J.Saulītis , S1 - 509 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika 3

Docents I.Dzenīte , D2 - 139 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Programmatūras inženierija (pamatkurss)

Profesors L.Zaiceva , S1 - 503a
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Informācijas sistēmu izstrādes pamati

Pētnieks M.Pudāne , D2 - 541

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Informācijas sistēmu izstrādes pamati

Pētnieks M.Pudāne , D2 - 541 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Lielās datu bāzes

Profesors J.Eiduks , S1 - 509 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Lielās datu bāzes

Profesors J.Eiduks , S1 - 503a

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekonomikas pamati

J.Saulītis , S1 - 503a

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)