Transportbūves (NBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris

Grafiks: 3. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
       
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9
11:00-13:00 Lekc.; Pr.d. Tilti un inženierbūves (pamatkurss)
Institūta direktors A.Paeglītis, Ķīp6B-310
14:00-17:00 Lekc.; Pr.d. Transports un vide
Dekāns J.Smirnovs, Ķīp6B-313
10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23
10:00-11:30 Lekc.; Pr.d. Autoceļu projektēšana (ievadkurss)
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B-300
11:30-13:00 Pr.d. Autoceļi (studiju projekts I)
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B-300
24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

             

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)