Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Transportbūves (NBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
08.02.202009:00-13:00Lekc. Ceļu ekspluatācija (ievadkurss) 2
Docents B.Jeļisejevs, Ķīp6B - 313
15.02.202011:00-13:00Lekc. Koka tilti (studiju projekts)
Institūta direktors A.Paeglītis, Ķīp6B - 310
15.02.202014:00-17:00Lekc. Transports un vide
Dekāns J.Smirnovs, Ķīp6B - 313
07.03.202009:00-13:00Lekc. Būvkonstrukcijas 3
Docents N.Van Gejeka, Ķīp6B - 318
07.03.202014:00-17:00Lekc.; Pr.d. Ceļu būvniecība (pamatkurss)
Lektors M.Sīpols, Ķīp6B - 422
28.03.202011:30-13:00Lekc.; Pr.d. Autoceļi (studiju projekts I) 2
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B - 300
28.03.202014:00-17:00Lekc.; Pr.d. Transportbūvju pamati un pamatnes
Docents A.Paeglītis, Ķīp6B - 310
04.04.202014:00-17:00Lekc. Ceļu būvniecība (pamatkurss)
Lektors M.Sīpols, Ķīp6B - 313
18.04.202011:00-13:00Lekc. Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 2
Institūta direktors A.Paeglītis, Ķīp6B - 310
18.04.202014:00-17:00Lekc.; Pr.d. Būvkonstrukcijas 3
Docents N.Van Gejeka, Ķīp6B - 318
09.05.202011:00-13:00Lekc.; Pr.d. Tilti un inženierbūves (pamatkurss) 2
Institūta direktors A.Paeglītis, Ķīp6B - 310
09.05.202014:00-17:00Lekc.; Pr.d. Transports un vide
Dekāns J.Smirnovs, Ķīp6B - 313
23.05.202010:00-11:30Lekc.; Pr.d. Autoceļu projektēšana (ievadkurss) 2
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B - 300
23.05.202011:30-13:00Pr.d. Autoceļi (studiju projekts I) 2
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B - 300

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)