Transportbūves (NBCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
08.02.202011:00-12:30Lekc. Tērauda tilti (studiju projekts)
Lektors I.Paeglīte, Ķīp6B - 300
15.02.202011:00-13:00Lekc. Ievads transporta plūsmas teorijā
Dekāns J.Smirnovs, Ķīp6B - 313
15.02.202014:00-17:00Lekc. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi
Docents J.Bidzāns, Ķīp6B - 310
25.02.202016:00-18:00Lekc. Datormācība (speckurss būvniekiem)
Asistents J.Mačāns, Ķīp6 - 228
29.02.202010:00-16:00Lekc. Varbūtības teorija inženieraprēķinos
Docents V.Straupe, Ķīp6B - 310
07.03.202010:00-12:30Lekc. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)
Asistents R.Geidarovs, Ķīp6B - 400
07.03.2020 13:30-16:00
14.03.202010:00-12:30Lekc.; Pr.d. Elektrotehnika un elektronika ( būvniekiem)
Zinātniskais asistents R.Geidarovs, Ķīp6B - 400
14.03.2020 13:30-16:00
28.03.202010:00-14:30Lekc.; Pr.d. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi
Docents J.Bidzāns, Ķīp6B - 313
28.03.202015:30-17:00Lekc. Autoceļi (studiju projekts II) 2
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B - 300
04.04.202010:00-14:00Lekc.; Pr.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)
Asistents J.Mačāns, Ķīp6 - 228
09.05.202009:00-12:30Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Docents D.Ose, Ķīp6B - 318
09.05.202011:00-13:00Lekc.; Pr.d. Ievads transporta plūsmas teorijā
Dekāns J.Smirnovs, Ķīp6B - 313
16.05.202010:00-14:00Pr.d.; Lab.d. Datormācība (speckurss būvniekiem)
Asistents J.Mačāns, Ķīp6 - 228
23.05.202014:00-15:30Lekc.; Pr.d. Autoceļu projektēšana (pamatkurss) 2
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B - 300
23.05.202015:30-17:00Lekc.; Pr.d. Autoceļi (studiju projekts II) 2
Profesors A.Zariņš, Ķīp6B - 300

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)