Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMMM0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Kompozītu materiālu mehānika

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Vieslektors D.Brīvulis, Eksperts S.Laizāne , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Vieslektors Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 2.-9.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika

Katedras vadītājs p.i. A.Krasņikovs , Ķīp6B - 300

18.15 - 19.50

Lekc. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 14.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 14.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnbūves konstrukciju materiālu ilgizturība, bojājumi

V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju materiālu ilgizturība, bojājumi

V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 422

12.30 - 14.05

Lekc. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 419

14.30 - 16.05

Pr.d. Datorizēta mašīnu mehānisko sistēmu analīze

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 419
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Vieslektors Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļa: 9.

18.15 - 19.50

Lekc. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 1.,3.,5.,13.,15.

20.15 - 21.50

Pr.d. Mašīnu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu analīze un optimizācija

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 1.-5.,10.,12.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Āz12 - 103

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)