Elektrotehnoloģiju datorvadība (NEGOB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
07.09.201910:00-16:00Lekc. Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā
Asistents A.Bubovičs, Āz12-K1 - 521
21.09.201910:00-16:00Pr.d. Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā
Asistents A.Bubovičs, Āz12-K1 - 521
28.09.201910:00-16:00Lekc.; Pr.d. Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā
A.Bubovičs, Āz12-K1 - 521
05.10.201910:00-14:00Lekc. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija
Docents I.Buņina, Āz12-K1 - 319
05.10.201914:00-15:00Lekc. Prakse
Profesors A.Žiravecka, Āz12-K1 - 521
12.10.201910:00-14:00Lekc.; Lab.d. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija
I.Buņina, Āz12-K1 - 319
26.10.201910:00-16:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Datoru pielietošana elektroiekārtu projektēšanā
A.Bubovičs, Āz12-K1 - 521
09.11.201910:00-16:00Lekc.; Pr.d. Jaunievedumu stratēģijas vadīšana
V.Zeps, Āz12-K1 - 303
23.11.201910:00-16:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem
A.Bubovičs, Āz12-K1 - 521
Lekcija
30.11.2019 10:00-16:00
07.12.2019 10:00-16:00
14.12.201910:00-16:00Lekc. Jaunievedumu stratēģijas vadīšana
Lektors V.Zeps, Āz12-K1 - 303

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)