Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Semestrī 5 KP (200 stundas)
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Semestrī 5 KP (200 stundas)
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Autotransporta līdzekļu remonts

Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis , Ķīp6B - 305 , Nedēļas: nepāra , 1. grupa

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tirgzinības transportā

Docents (praktiskais) J.Kuškins , PV3/7 - 434

12.30 - 14.05

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 213

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Profesors V.Jemeļjanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Autotransporta līdzekļu remonts

Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lab.d. Autotransporta līdzekļu remonts

Laboratorijas vadītājs J.Rudzītis , Ķīp6B - 305 , Nedēļas: nepāra , 2. grupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 306 , Nedēļas: nepāra , 1. grupa

Lab.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Docents (praktiskais) G.Zalcmanis , Ķīp6B - 306 , Nedēļas: pāra , 2. grupa

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

Docents (praktiskais) J.Kuškins , Ķīp6B - 213

12.30 - 16.05

Pr.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , PV1 - 212 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Laboratorijas vadītājs K.Šneps-Šnepe , PV1 - 110 , Nedēļas: 1.,5.,9.,13. , 1. grupa

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Laboratorijas vadītājs K.Šneps-Šnepe , PV1 - 110 , Nedēļas: 3.,7.,11.,15. , 2. grupa

16.15 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Docents (praktiskais) J.Kreicbergs, Docents (praktiskais) Ē.Vonda, Docents (praktiskais) G.Zalcmanis, Lektors M.Gailis , Ķīp6B - 213 , Nedēļas: 2.,14.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Semestrī 1 KP
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.15 - 17.05

Lekc. Autotransporta pārvadājumi

Asociētais profesors A.Grīslis , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: 5.,7.,12.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)