Ģeomātika (NBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
14.09.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Lektors V.Stroževa, Ķīp6B - 300
Pēc nodarbības studentiem, kuriem nepieciešama konsultācija, plkst.13.oo - 14.oo
14.09.201914:15-16:15Lekc. Politoloģija
Asociētais profesors G.Ozolzīle, Kr1 - 225
Tikšanās ar Prof.G.Ozolzīli un turpmāka konsultāciju saskaņošana.
28.09.201910:00-15:00Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Lektors V.Stroževa, Ķīp6B - 300
Pēc nodarbības studentiem, kuriem nepieciešama konsultācija, plkst.14.oo - 15.oo
04.10.201916:00-19:00Lekc.; Pr.d. Datorgrafika ģeomātikā
Asociētais profesors M.Kaļinka, M1/1 - 125
Tikšanās ar Prof.M.Ķaļinku un vienošanās tālākām konsultācijām.
12.10.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma kadastrs
A.Rausis, Ķīp6 - 228
Tikšanās ar Doc.A.Rausi un vienošanās tālākām konsultācijām.
19.10.201910:00-16:00Lekc. Tiesību pamati
Docents D.Ose, Āz12 - 121
23.11.201910:00-13:00Lekc.; Pr.d. Politoloģija
Asociētais profesors p.i. G.Ozolzīle, Kr1 - 225

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)