Transporta sistēmu inženierija (RMCL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

A.Priževoite , Lo1/V - 401 , Nedēļas: 1.-3.,7.-9.,13.,15. , Vladislavs žatkevičs

12.30 - 14.05

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

A.Priževoite , Lo1/V - 401 , Nedēļas: 1.-3.,7.-9.,13.,15. , Vladislavs žatkevičs

Lekc. Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VI , Nedēļas: 4.-6.,10.-12.,14.,16.

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautisko pārvadājumu tehniskais nodrošinājums

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VI , Nedēļas: 4.-6.,10.-12.,14.,16.

Lekc. Intermodālie pārvadājumi

A.Priževoite , Lo1/V - 401 , Nedēļas: 1.-3.,7.-9.,13.,15. , Vladislavs žavtkevičs

16.30 - 18.05

Lekc. Ģeogrāfiskās informatīvās sistēmas transportā

Zinātniskais asistents E.Šarma , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 2.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , M1/1 - 309
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Pasažieru pārvadājumu organizācija un vadība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VII

12.30 - 14.05

Lekc. Transporta līdzekļu remonts

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109

14.30 - 16.05

Lekc. Automatizētas projektēšanas un konstruēšanas sistēmas pamati

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205

16.30 - 18.05

Lekc. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Transporta līdzekļu remonts

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 409 , Nedēļas: pāra , V-306
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

14.30 - 16.05

Lekc. Loģistikas informācijas tehnoloģijas

Docents A.Lešinskis , Lo1/V - 205 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

Pr.d. Varbūtību un drošuma teorija

E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)