Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Asociētais profesors A.Roskoša , Āz12 - 212 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Pr.d. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Asociētais profesors A.Roskoša , Āz12 - 212

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors Ā.Smildziņa , Āz12 - 121 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Fizika

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Docents I.Vīksne , Ķīp6 - 307 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 102
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektrotehnika un elektronika

Docents A.Vītols , Āz12-K1 - 418 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Elektrotehnika un elektronika

Docents A.Vītols , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , Ķīp6B - 310 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , Ķīp6B - 313

16.30 - 18.05

Lekc. Tiesību pamati

N.Ozoliņš , Ķīp6B - 423
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Kons. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Ķīp6B - 423 , Nedēļas: 4.,8.

Lekc. Fizika

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 101 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)