Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Medicīnas inženierija un fizika (AMCF0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 9.-16. , Group 2

10.15 - 11.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 9.-16. , Group 2

12.30 - 14.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Vieslektors Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 11.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 103 , Nedēļas: 1.-8.,10.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 10.05

Lekc. Medicīniskā informātika

O.Rasnačs , K1 - 301

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

12.10 - 13.45

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301 , Nedēļa: 1.

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lektors K.Ševčenko , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , Ķīp6B - 318

12.00 - 13.30

Lekc. Ievads medicīnas inženierzinātnē

Docents V.Zemīte , Ķīp6B - 319 , Nedēļas: 2.-16.

14.00 - 15.30

Lekc. Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 9.-16. , RSU Dzirciema iela 16, B-korpuss, B-506. audit.,

15.45 - 17.15

Lekc. Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Docents V.Zemīte , RSU - - , Nedēļas: 9.-16. , RSU Dzirciema iela 16, B-korpuss, B-506. audit.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Inženierķīmija

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 312 , Nedēļas: 5.-12.

10.15 - 11.50

Lekc. Inženierķīmija

Asociētais profesors N.Batenko , PV3/7 - 219 , Nedēļas: 5.-12.

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 103

16.30 - 18.05

Lekc. Matemātika

Lektors K.Ševčenko , Āz12 - 103 , Nedēļa: 16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)