Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 419 , Nedēļas: 10.-15.

16.30 - 18.05

Lekc. Grāmatvedība

G.Rumbinaite , KC6 - 419 , Nedēļas: 10.-15.

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

P.Mensahs , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 523 , Nedēļas: 5.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Grāmatvedība

Zinātniskais asistents G.Rumbinaite , KC6 - 523 , Nedēļas: 10.-15.

10.15 - 11.50

Pr.d. Grāmatvedība

Zinātniskais asistents G.Rumbinaite , KC6 - 223 , Nedēļas: 10.-15.

Lekc. Ievads studiju nozarē

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lektors L.Budņiks , KC6 - 501

16.30 - 18.05

Pr.d. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-7.,10.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Budžeta plānošana un kontrole

Zinātniskais asistents I.Pokromoviča , KC6 - 419

09.00 - 11.50

Pr.d. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 523

10.15 - 11.50

Lekc. Izmaksu analīze

Lektors I.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

P.Mensahs , KC6 - 508 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Lektors J.Bartušauskis , M1/1 - 316 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lektors L.Budņiks , M1/1 - 301 , Nedēļas: pāra

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 511 , Nedēļas: 5.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419

14.30 - 16.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Lektors E.Peina , K1 - 301 , Nedēļas: 3.-11.

16.30 - 21.00

Lekc. Finanšu pamati

Zinātniskais asistents A.Matisone , Āz12 - 101 , Nedēļas: 8.-16. , Anita Matisone

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Lekc. Vadības socioloģija

Projekta vadītājs K.Valtiņš , Kr1 - Zāle , Nedēļas: 1.-3.,5.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)