Būvniecība (RBKB0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
21.09.201910:00-14:00Lekc. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2
Profesors I.Radiņš, Āz12-K1 - 115
04.10.201916:00-18:00Lekc. Inženierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas)
Lektors I.Paeglīte, Ķīp6B - 400
08.11.2019 16:00-18:00
12.10.201910:00-16:00Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība
Profesors V.Jemeļjanovs, Āz12-K1 - 115
Pēc nodarbības studentiem, kuriem nepieciešams, konsultācija plkst. 15.00-16.00
09.11.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Autoceļu būvniecības plānošana un organizēšana
Lektors R.Birniks, Ķīp6B - 400
09.11.201914:00-16:00Lekc.; Pr.d. Inženierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas)
Docents I.Mieriņš, Ķīp6B - 310
23.11.201910:00-14:00Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss) 2
Profesors I.Radiņš, Āz12-K1 - 115
14.12.2019 10:00-14:00
23.11.201914:45-18:00Lekc. Transportbūvju pamati un pamatnes 2
Docents A.Paeglītis, Ķīp6B - 318
30.11.201910:00-13:00Lekc. Darba aizsardzības pamati
Docents (praktiskais) J.Bērziņš, Āz12-K1 - 115
11.12.201918:15-20:00Iesk. Civilā aizsardzība
Profesors V.Jemeļjanovs, Āz12-K1 - 115
14.12.201914:45-18:00Lekc.; Pr.d. Transportbūvju pamati un pamatnes 2
Docents A.Paeglītis, Ķīp6B - 318

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)