Apģērbu un tekstila tehnoloģija (AWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 10.15

Lekc.; Lab.d. Tērpzinību antropoloģiskie pamati

Asociētais profesors I.Dāboliņa , Ķīp6 - 207 , Nedēļas: 11.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Vieslektors D.Brīvulis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 10.-11.,13.-16.

Lekc. Tekstilķīmija

Docents A.Borisova , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , Ķīp6B - 318

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Tekstila un ādu materiālzinību pamati

Profesors I.Baltiņa , Ķīp6 - 212

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Tērpzinību antropoloģiskie pamati

Asociētais profesors I.Dāboliņa , Ķīp6 - 207 , Nedēļas: 1.-10.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 9.-16. , Group 2

10.15 - 11.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 9.-16. , Group 2

12.30 - 14.05

Kons. Šuvekļa apstrādes elementi

Zinātniskais asistents I.Šroma , Ķīp6 - 202 , Nedēļa: 9.

12.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Šuvekļa apstrādes elementi

Asociētais profesors I.Ziemele, Zinātniskais asistents I.Šroma , Ķīp6 - 202 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Modes tirgzinību un prečzinību pamati

Zinātniskais asistents L.Ārende , Ķīp6 - 425
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lab.d. Tekstilķīmija

Docents A.Borisova , PV3/7 - 142 , Nedēļas: 9.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 16.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) A.Kalnāja, Zinātniskais asistents I.Šroma , Ķīp6 - 202 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13.,15.-16.

11.00 - 16.05

PP Prakse

Zinātniskais asistents I.Šroma , Ķīp6 - 202 , Nedēļa: 3.

12.00 - 18.00

PP Prakse

Zinātniskais asistents I.Šroma , Ķīp6 - 202 , Nedēļa: 14.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)