Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
26.08.201909:00-12:30Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība
Lektors J.Freimane, Āz12 - 331
27.08.2019 09:00-12:30
23.09.2019 09:00-12:30
24.09.2019 09:00-12:30
25.09.2019 09:00-12:30
26.08.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā
Asociētais profesors G.Strautmanis, PV1 - 108
27.08.2019 13:30-17:00
28.08.2019 13:30-17:00
29.08.2019 13:30-17:00
30.08.2019 13:30-17:00
21.10.2019 09:00-12:30
22.10.2019 09:00-12:30
28.08.201909:00-12:30Pr.d. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)
Lektors J.Freimane, Āz12 - 331
29.08.2019 09:00-12:30
30.08.2019 09:00-12:30
23.09.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana
V.Skudnovs, Āz12 - 411
24.09.2019 13:30-17:00
25.09.2019 13:30-17:00
26.09.2019 13:30-17:00
25.11.2019 09:00-12:30
26.11.2019 09:00-12:30
27.11.2019 09:00-12:30
28.11.2019 09:00-12:30
26.09.201909:00-12:30Aizst. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība (studiju projekts)
Lektors J.Freimane, Āz12 - 331
27.09.201909:00-12:30Eks. Dzelzceļa transporta tehnisko sistēmu drošība
Lektors J.Freimane, Āz12 - 331
21.10.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas
Pētnieks A.Vasiļjevs, Āz12 - 411
22.10.2019 13:30-17:00
23.10.2019 13:30-17:00
24.10.2019 09:00-12:30
23.10.201909:00-12:30Eks. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā
Asociētais profesors G.Strautmanis, PV1 - 108
24.10.201913:30-17:00Eks. Dzelzceļa mobilās sakaru sistēmas
A.Vasiļjevs, Āz12 - 411
25.10.201909:00-12:30Lekc. Darba aizsardzība
Asociētais profesors V.Urbāne, Āz12 - 411
25.10.201913:30-17:00Iesk. Darba aizsardzība
Asociētais profesors V.Urbāne, Āz12 - 411
25.11.201913:30-17:00Lekc.; Pr.d. Automātikas un telemehānikas sistēmu tehniskās apkopes organizācija
A.Vasiļjevs, Āz12 - 411
26.11.2019 13:30-17:00
27.11.2019 13:30-17:00
28.11.201913:30-17:00Eks. Automātikas un telemehānikas sistēmu tehniskās apkopes organizācija
A.Vasiļjevs, Āz12 - 411
29.11.201909:00-12:30Eks. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana
V.Skudnovs, Āz12 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)