Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
26.08.201913:30-17:00Lekc. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 411
27.08.2019 13:30-17:00
28.08.2019 13:30-17:00
29.08.2019 13:30-17:00
30.08.2019 09:00-12:30
26.08.201909:00-12:30Lekc. Dzelzceļa uzņēmuma darba organizācija un vadība
Lektors E.Skrebutene, Āz12 - 411
27.08.2019 09:00-12:30
28.08.2019 09:00-12:30
29.08.201909:00-12:30Eks. Dzelzceļa uzņēmuma darba organizācija un vadība
Lektors E.Skrebutene, Āz12 - 411
30.08.201913:30-17:00Eks. Dzelzceļa transporta loģistikas pamati
Institūta direktors M.Mezītis, Āz12 - 411
23.09.201909:00-12:30Lekc. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, Āz12 - 311
24.09.2019 09:00-12:30
23.09.201913:30-17:00Lekc. Dzelzceļa transporta loģistika
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 331
24.09.2019 13:30-17:00
25.09.2019 13:30-17:00
25.09.201909:00-12:30Lekc. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, Āz12 - 121
26.09.201909:00-12:30Eks. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, Āz12 - 121
26.09.201913:30-17:00Pr.d. Dzelzceļa transporta loģistika (studiju projekts)
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 331
27.09.201909:00-12:30Pr.d. Dzelzceļa transporta loģistika (studiju projekts)
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 411
27.09.201913:30-17:00Eks. Dzelzceļa transporta loģistika (studiju projekts)
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 411
21.10.201909:00-12:30Lekc. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
Profesors J.Merkurjevs, Zinātniskais asistents J.Golosova, Āz12 - 311
22.10.2019 09:00-12:30
21.10.201913:30-17:00Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Docents (praktiskais) L.Girsova, Kr1 - 225
22.10.2019 13:30-17:00
23.10.2019 13:30-17:00
23.10.201909:00-12:30Lekc. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
Profesors J.Merkurjevs, Zinātniskais asistents J.Golosova, Āz12 - 331
24.10.2019 09:00-12:30
25.10.2019 09:00-12:30
24.10.201913:30-17:00Iesk. Mazās grupas un personības socioloģija
Docents (praktiskais) L.Girsova, Kr1 - 225
25.10.201913:30-17:00Eks. Loģistikas sistēmu imitācijas modelēšana
Profesors J.Merkurjevs, Zinātniskais asistents J.Golosova, Āz12 - 331
25.11.201909:00-12:30Lekc. Transporta loģistisko sistēmu tehnoloģija
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 331
25.11.2019 13:30-17:00
26.11.2019 09:00-12:30
26.11.2019 13:30-17:00
27.11.2019 09:00-12:30
27.11.2019 13:30-17:00
28.11.2019 09:00-12:30
28.11.2019 13:30-17:00
29.11.2019 09:00-12:30
29.11.201913:30-17:00Eks. Transporta loģistisko sistēmu tehnoloģija
Profesors M.Mezītis, Āz12 - 331

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)