Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGUA)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Inovāciju ekonomika un vadīšana

V.Brakovska , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Inovāciju ekonomika un vadīšana

V.Brakovska , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-4.

Lekc. Procesu vadības metodes

Docents (praktiskais) J.Janauska , KC6 - 419 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbību vadīs vieslekt.Laila Keisele

20.15 - 21.50

Pr.d. Procesu vadības metodes

Docents (praktiskais) J.Janauska , KC6 - 419 , Nedēļas: 5.-16. , Nodarbību vadīs vieslekt.Laila Keisele

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-4.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

Docents R.Greitāne , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

Docents R.Greitāne , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)