Biznesa informātika (ADMB0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , D2 - 529
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas

Profesors U.Sukovskis, R.Strazdiņa , K1 - 219

20.15 - 21.50

Pr.d. Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas

Profesors U.Sukovskis, R.Strazdiņa , K1 - 219
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Biznesa analītika

Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece , K1 - 403

20.15 - 21.50

Pr.d. Biznesa analītika

Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece , K1 - 403
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)