Ekonomika (RIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes

J.Saulītis , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ekonomiskās analīzes teorija

I.Skribāne , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes

J.Saulītis , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ekonomiskās analīzes teorija

I.Skribāne , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Valsts ekonomiskā politika

I.Dovladbekova , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Valsts ekonomiskā politika

I.Dovladbekova , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-12.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 513 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Makroekonomikas analīze

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Makroekonomikas analīze

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 513 , Nedēļas: 13.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonometrija

E.Liepa , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Pētījumu metodoloģija

Nodaļas vadītājs L.Kamola , KC6 - 513 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Pētījumu metodoloģija

Nodaļas vadītājs L.Kamola , KC6 - 513 , Nedēļas: 9.-16.

Lab.d. Ekonometrija

E.Liepa , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)