Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCGS)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , PV3/7 - 219

14.30 - 16.05

Pr.d. Mašīnu elementi

Profesors p.i. G.Upītis , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: nepāra , Apmācība notiek pēc Individuālā grafika

16.30 - 18.05

Pr.d. Siltumtehnisko aprēķinu programmnodrošinājums

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 318
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

Docents A.Cars , Ķīp6B - 514 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Rūpniecības krāsnis

Zinātniskais asistents A.Soročins , Ķīp6B - 514 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Mašīnu elementi

Profesors p.i. G.Upītis , Āz12-K1 - 314 , Apmācība notiek pēc Individuālā grafika

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 103
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Siltumtehnisko iekārtu montāža un ekspluatācija

A.Cars , Ķīp6B - 400

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , M1/1 - 203

12.30 - 14.05

Lekc. Rūpniecības krāsnis

A.Soročins , Ķīp6 - 308
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 12.00

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 416

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 521

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)