Siltumenerģētika un siltumtehnika (RMCG0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , M1/1 - 309

Lekc. Rūpniecības krāsnis

Asociētais profesors S.Jaundālders , PV1 - 302

12.30 - 14.05

Pr.d. Rūpniecības krāsnis

Asociētais profesors S.Jaundālders , PV1 - 302 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Ķīp6B - 514

14.30 - 16.05

Pr.d. Siltumtehnisko aprēķinu programmnodrošinājums

Asociētais profesors D.Rusovs , PV1 - 302
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati

Docents p.i. M.Valpēteris , PV1 - 302 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzība

Docents (praktiskais) J.Bērziņš , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati

Docents p.i. M.Valpēteris , PV1 - 302 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Siltumtehniskie mērījumi un automātikas pamati

Docents M.Valpēteris , PV1 - 302

14.30 - 16.05

Lekc. Siltuma elektrostacijas

Docents S.Vostrikovs , PV1 - 302

16.30 - 18.05

Pr.d. Siltuma elektrostacijas

Docents S.Vostrikovs , PV1 - 302
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne, Zinātniskais asistents M.Irbe , Āz12 - 120 , (Modris Ozoliņš)

12.30 - 16.05

Lekc. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 517 , Nedēļa: 12.

14.30 - 16.05

Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne, Zinātniskais asistents M.Irbe , Āz12 - 120 , (Modris Ozoliņš)

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)