Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Vides zinātne (REMX0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Energotehnoloģija (speckurss)

Asociētais profesors E.Vīgants , Āz12 - 212 , Nedēļas: 11.-14.

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Energotehnoloģija (speckurss)

Asociētais profesors E.Vīgants , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-14.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 120 , Nedēļas: 15.-16.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 120 , Nedēļas: 15.-16.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Energotehnoloģija (speckurss)

Asociētais profesors E.Vīgants , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-14.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Docents S.Valtere , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-11.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 212 , Nedēļas: 12.-16.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 111 , Nedēļas: 1.-3.

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 212 , Nedēļas: 12.-16.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 111 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Docents S.Valtere , Āz12 - 212 , Nedēļas: 4.-11.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Energotehnoloģija (speckurss)

Asociētais profesors E.Vīgants , Āz12 - 120 , Nedēļas: 4.-14.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Energotehnoloģija (speckurss)

Asociētais profesors E.Vīgants , Āz12 - 120 , Nedēļas: 4.-14.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Docents S.Valtere , Āz12 - 120 , Nedēļas: 4.-11.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 120 , Nedēļas: 12.-16.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 120 , Nedēļas: 12.-16.

Lekc.; Pr.d. Vides pārvaldība

Vadošais pētnieks S.Kalniņš, Docents S.Valtere , Āz12 - 120 , Nedēļas: 4.-11.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 111 , Nedēļas: 14.-15.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 2.-3.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

Pr.d.; Lab.d. Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 111 , Nedēļas: 10.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ekodizains un dzīves cikla analīze

Vadošais pētnieks F.Romagnoli, Asociētais profesors J.Gušča , Āz12 - 111 , Nedēļas: 10.-16.

Lekc.; Pr.d. Ēku energoefektivitāte un energoaudits

Prodekāns (zinātnes jomā) A.Blumberga , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.-3.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)