Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCNK)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Inženieraprēķinu programmatūras mašīnbūvē (CAE)

Institūta direktors I.Boiko , Ķīp6B - 404

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ergonomika un dizains

Institūta direktors I.Boiko , Ķīp6B - 404

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tehnoloģisko procesu datorizētā projektēšana (CAM)

Docents A.Kromanis , Ķīp6B - 404
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē (studiju projekts)

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404

14.30 - 16.05

Pr.d. Datorizētā projektēšana mašīnu un aparātu būvē, papildnodaļas

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404

16.30 - 18.05

Lekc. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Docents A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Lekc. Mašīnu un aparātu būves tehnoloģija, papildnodaļas

Docents A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)